sinhala wela katha|wala katha sinhala|kupadiya|wal katha sinhala|col3neg|lakvisiontv|wela katha|hiru gossip

sinhala wela katha wala katha sinhala kupadiya wal katha sinhala col3neg lakvisiontv wela katha hiru gossip

Wela Story Wal Katha Sinhala Wal Badu Number

Wela Story

wn hy¿fjda 7
yji f.or wdj ú.iu blaukg lEu f.k wjika l, wms ;sfokd l=udr thd¾ fmda¾Ü tlal hdug ieriqKd’ lEu fïifha§ Y,sks jeä l;djla fkdjqKq w;r wef.a weú§fï hï widudkahhla ud ÿgqjd’

blaukgu ld¾ talg f.dvjQ wms .uka wdrïn l<d’ fjkod biairyu b,a,k Y,sks wo miq mig f.dia bv .;a;d’ l=udr lskaä yskdjlska Y,sks foi neÆjd’
fudflda nka yskd fjkafk”
kE kslka” l=udr yskfjñkau ms<s;=re ÿkak;a Y,sks Tyqg Trjkq uka miq mi lkakdäfhka ÿgqjd’
T;k fmdâvla kj;a;mka” 

Sponsor Link
Loading...