sinhala wela katha|wala katha sinhala|kupadiya|wal katha sinhala|col3neg|lakvisiontv|wela katha|hiru gossip

sinhala wela katha wala katha sinhala kupadiya wal katha sinhala col3neg lakvisiontv wela katha hiru gossip

Wal Photo Hukana Video Sinhala 2017

Wal Photo   wn hy¿fjda 5
lf⧠yuqjQ wi,ajeis wdkkao iu. lhshla odf.ku f.or tkak msg;a jqkd’
iuka u,a,s Bfha ? yhsfhkau jeiai fkao @” Tyqf.a fï wnn%xY m%Yakfhka uka wkaÿka l=kaÿka ù .shd’
jeiai@ jeiafia kefka whsfh”
fudlo ke;af;a wmsg kï weyqk” lg fldfkka iskd fikak jQ wdkkao f.a l=kqyremh ug f;arefka túghs’
wyayaya””’ Tõ Tõ”’okafka ke;ao b;sx”fyya fyya fyya”
neomq ldf,a Tfydu ;ud’ wms;a b;sx okafka ke;ao’ fyya fyya <uhs fokak ;=kafokd jqkdu ;ud Tlafldu lKmsg yefrkafk”
l;dfjka l;dfjka wms f.or ,.gu ,x jqkd’ wfma ksjig msgq miska jQ fndaäfï leïmia fld,a,ka rxpqj Wv ;Ügqfõ cfkaf,ka tfnñka isákq ÿgq ud l=;=y,hg m;a jqkd’

Sponsor Link
Loading...