sinhala wela katha|wala katha sinhala|kupadiya|wal katha sinhala|col3neg|lakvisiontv|wela katha|hiru gossip

sinhala wela katha wala katha sinhala kupadiya wal katha sinhala col3neg lakvisiontv wela katha hiru gossip

New Sinhala Wela Katha 2018 Wiwaha Jiwithaya 2

uf.a we. wuq;= ßoauhlg fhduqfj,d ;snqKd’ ug;a fkdoeksu uu uf.a uf.a miai me;a; thdf. ,sx.fha^ kqjkaf. ñg fud,jmq wf;a& fydogu w;=,a, .kak mgx wrx’ uf.a uqúka ljodj;a ke;s ;rï flÈß,s yvj, msgfjkak mgx wrx

wdwdwd’ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
Thdf. yiankaf.a mhshg jvd fïl wd;,a fkao@
ug úÿ,shla fldgkjd jf.a hula u;la Wkd’ fudkjo ïu fï lrkafk@ uu fõf.ka kqjkaf.ka wE;a jqkd ‘

ma,Sia r;a;rx fïl kj;a;uq’ ux fïlg leu;s keye’ ug fïj lrkak neye’ Thdg Th foaj,a ´kkï fjk flkala fydhd .kak uu ;ry keye’
fufyu lsh, uu YSÜ tl fmdrjf.k ksod .;a;d’
fidß r;a;rx lsh,d kqjka uf.a k,,g lsia tlla ÿkakd’

sinhala wela
error: Content is protected !!